Podpořte nás

Školské sestry sv. Františka Česká provincie

Milí přátelé a dobrodinci,

srdečně vám děkujeme za veškerou přízeň, kterou našemu společenství poskytujete – ať už jde o modlitební podporu, na které celé naše dílo stojí a z níž vychází, nebo o dary praktické, dobrovolnické či hmotné.

Momentálně hledáme finanční prostředky potřebné k rekonstrukci budov, ve kterých sloužíme druhým.

Pokud byste nás chtěli podpořit finančním darem, uvádíme zde naše aktuální projekty, na které jsou darované prostředky používány.

Za všechny dary upřímně děkujeme. Na naše dobrodince pamatujeme v modlitbách.

  • Dům sestry Elišky Hoješín – variabilní symbol 1750
  • Rekonstrukce Křesťanského domu mládeže – variabilní symbol 123
  • Rekonstrukce budovy Arcibiskupského gymnázia Praha – variabilní symbol 1938
  • Příspěvek na provoz provincie – bez variabilního symbolu

Číslo účtu provincie: 158752659/0600

Níže se dozvíte více informací o jednotlivých projektech.

Dar je podle zákona 586/1992 Sb. možno uplatnit k odpočtu ze základu daně dle uvedeného zákona. Pokud potřebujete potvrzení, napište na ekonomka.osf(zavináč)seznam.cz, nebo se ozvěte na telefon 607 883 784.

Dům sestry Elišky Hoješín

Náš „Dům sestry Elišky pro obnovu rodin“ je otevřen pro všechny, kdo se potřebují na chvíli zastavit, ztišit a duchovně občerstvit. Mohou přijíždět rodiny, jednotlivci i farní společenství.

Momentálně probíhá rozsáhlá rekonstrukce budovy zámečku – proto, aby mohl klášter ještě lépe sloužit všem, kteří přijíždějí.

Budeme vděčné i za vaši pomoc – modlitební či finanční. Uvítáme též pomoc ve formě dobrovolnické práce (kontakt: SM Gratia Štulířová, tel. 733 755 824).

Číslo účtu je 158752659/0600 (variabilní symbol 1750).

Křesťanský domov mládeže Praha – rekonstrukce

Na Náměstí Míru v Praze provozujeme internát pro 130 studentek středních a vyšších odborných škol. Jako jeden z mála domovů mládeže zajišťujeme též víkendový provoz. Poskytujeme dívkám nejen zázemí pro jejich studium, ale také lidskou podporu pro jejich všestranný růst.

O víkendech a prázdninách slouží budova k ubytování návštěvníků Prahy.

Budova internátu potřebuje modernizaci, aby nadále mohla sloužit studentkám a návštěvníkům.

Předem děkujeme za vaše příspěvky na číslo účtu 158752659/0600 (variabilní symbol 123).

Arcibiskupské gymnázium Praha

Budova Arcibiskupského gymnázia byla postavena roku 1938 a patřila k nejmodernějším školám své doby. (současnost) Provozovatelem gymnázia je Arcibiskupství Pražské a budova patří naší kongregaci.

V současné době se připravuje rekonstrukce budovy, aby mohla lépe sloužit studentům.

Chcete-li přispět, můžete poslat dar na účet 158752659/0600 s variabilním symbolem 1938.


Modlitební podpora

Naše kongregace stojí na vytrvalosti a odvaze každé sestry k zasvěcenému životu. Prosíme vás o modlitby, aby nám Pán dával vše potřebné k naší službě, a abychom Ho nepřestávaly chválit svým životem.

Víme, že se modlíte a děkujeme vám za to!

Také my rády posloužíme modlitbou vám.