Podpořte nás

Milí přátelé a dobrodinci,

srdečně vám děkujeme za vaší přízeň našemu společenství – ať už modlitební podporou, hmotnými dary nebo osobní pomocí.

Momentálně hledáme finanční prostředky k rekonstrukci budov, ve kterých sloužíme druhým. Pokud byste nás chtěli podpořit finančním darem, je možné si vybrat konkrétní projekt, který podpoříte.

Příspěvkem provincii podpoříte naší činnost bez konkrétní specifikace. Za vaše dary upřímně děkujeme. Na všechny dárce a dobrodince pamatujeme pravidelně v našich modlitbách.

Křesťanský domov mládeže a Arcibiskupské gymnázium – zajištění stavby a ostatní související náklady

Nám. Míru, Praha 2 – Vinohrady

Projekt modernizace komplexu obou souvisejících zařízení vychází z jejich provázanosti jejich činnosti, samotného provozu a uzpůsobení budov. Aby i nadále mohly obě budovy sloužit poslání vzdělávat a vychovávat mladé lidi, je potřeba jejich modernizace.

V případě, že nepreferujete konkrétní zařízení a chcete podpořit náš projekt, můžete svůj finanční dar směřovat na toto číslo účtu. Předem Vám děkujeme za podporu tohoto projektu.

Číslo účtu: 2001990850/2010. Variabilní symbol: 1937.

Křesťanský domov mládeže u sv. Ludmily

Nám. Míru, Praha 2 – Vinohrady

Internát slouží 130 studentkám (nyní i několika studentům) středních a vyšších odborných škol. Naším specifickou službou je zajišťování i víkendového provozu. Kromě studijního zázemí usilujeme o lidskou podporu a všestranný růst těch, kdo jsou nám svěřeni. O víkendech a prázdninách slouží bude také k levnému ubytování návštěvníků z Prahy.

Budova internátu vyžaduje modernizaci nutnou pro službu studentkám a ubytovaným. Předem děkujeme za Vaší podporu tohoto projektu.

Číslo účtu: 2001990850/2010. Variabilní symbol: 1910.

Arcibiskupské gymnázium

Nám. Míru, Praha 2 – Vinohrady

Budova byla postavena roku 1937 a patřila k nejmodernějším školám své doby. V současné době je provozovatelem gymnázia Arcibiskupství Pražské a budova patří naší Kongregaci.

Aby budova mohla i nadále sloužit studentům na požadující úrovni, vyžaduje rozsáhlou modernizaci budovy i vnitřního zařízení. V současné době probíhají přípravné práce. Stavební úpravy budou zahájeny na jaře 2022. Přispět na toto rozsáhlé dílo můžete na tento účet.

Číslo účtu: 2001990850/2010. Variabilní symbol: 1905.

Dům sestry Elišky pro obnovu rodin

Seč – Hoješín

Přijíždějí k nám rodiny, jednotlivci i farní společenství, kteří se chtějí na chvíli zastavit, ztišit a duchovně načerpat.

Dokončili jsme rekonstrukci budovy, nyní svépomocně a s dobrovolnickými brigádníky dokončujeme menší práce. (Kontakt: SM Gratia Štulířová, mobil 733 755 824). Pokud nás chcete finančně podpořit, můžete přispět na níže uvedený účet a podle specifikace vybrat jeden z variabilních symbolů.

Číslo účtu: 158752659/0600

Variabilní symboly: zaplacení nákladů na rekonstrukci 1750; příspěvek na provoz domu 17501; příspěvek na pobyt rodin s více dětmi 17502.

Činnost Školských sester sv. Františka

Česká provincie

Na různých místech naší republiky sloužíme jako vychovatelky, pastorační asistentky ve farnostech, v sociálních, psychologických a psychoterapeutických službách. Některé z nás podporují komunity modlitbou a prací v domácnosti.

Naše služby se neřídí výší výdělku, ale potřebami církve a místních lidí. Pokud byste nám chtěli přispět na provoz naší provincie, můžete svůj dar připsat na tento účet, který je bez variabilního symbolu. Na všechny, kdo nám pomáhají, pamatujeme v modlitbách.

Číslo účtu: 2001990850/2010

Dar je podle zákona 586/1992 Sb. možno uplatnit k odpočtu ze základu daně dle uvedeného zákona. Pokud potřebujete potvrzení, napište na ekonomka.osf(zavináč)seznam.cz, nebo se ozvěte na telefon 607 883 784.

Modlitební podpora

Naše kongregace stojí na vytrvalosti a odvaze každé sestry k zasvěcenému životu. Prosíme vás o modlitby, aby nám Pán dával vše potřebné k naší službě, a abychom Ho nepřestávaly chválit svým životem.

Víme, že se modlíte a děkujeme vám za to!

Také my rády posloužíme modlitbou vám.