Podpořte nás

Školské sestry sv. Františka Česká provincie

Milí přátelé a dobrodinci,

srdečně vám děkujeme za veškerou přízeň, kterou našemu společenství poskytujete – ať už jde o modlitební podporu, na které celé naše dílo stojí a z níž vychází, nebo o dary praktické, dobrovolnické či hmotné.

Momentálně hledáme finanční prostředky potřebné k rekonstrukci budov, ve kterých sloužíme druhým.

Pokud byste nás chtěli podpořit finančním darem, uvádíme zde naše aktuální projekty, na které jsou darované prostředky používány.

Za všechny dary upřímně děkujeme. Na naše dobrodince pamatujeme v modlitbách.

Dům sestry Elišky Hoješín

  • Zaplacení nákladů na rekonstrukci variabilní symbol 1750
  • Příspěvek na provoz domu variabilní symbol 17501
  • Pobyt rodin s více dětmi variabilní symbol 17502

Číslo účtu: 158752659/0600

Rekonstrukce AG + KDM v Praze

  • Rekonstrukce budovy Arcibiskupského gymnázia Praha (AG) – variabilní symbol 1905
  • Rekonstrukce Křesťanského domu mládeže (KDM) – variabilní symbol 1910
  • Rekonstrukce AG + KDM (zajištění stavby a související náklady) – variabilní symbol 1937

Příspěvek na provoz provincie

  • Příspěvek na provoz provincie – bez variabilního symbolu

Číslo účtu: 2001990850/2010

Níže se dozvíte více informací o jednotlivých projektech.

Dar je podle zákona 586/1992 Sb. možno uplatnit k odpočtu ze základu daně dle uvedeného zákona. Pokud potřebujete potvrzení, napište na ekonomka.osf(zavináč)seznam.cz, nebo se ozvěte na telefon 607 883 784.

Dům sestry Elišky Hoješín

Náš „Dům sestry Elišky pro obnovu rodin“ je otevřen pro všechny, kdo se potřebují na chvíli zastavit, ztišit a duchovně načerpat. Přijíždějí k nám rodiny, jednotlivci i farní společenství.

Na jaře tohoto roku jsme dokončili rekonstrukci budovy, aby mohla lépe sloužit všem, kdo přijíždějí. Nyní svépomocně dokončujeme menší práce.

Budeme vděčné za vaši modlitební a finanční pomoc, i za zapojení do dobrovolnických brigád (kontakt: SM Gratia Štulířová, tel. 733 755 824).

Číslo účtu je 158752659/0600

Variabilní symboly: zaplacení nákladů na rekonstrukci 1750; příspěvek na provoz domu 17501; příspěvek na pobyt rodin s více dětmi 17502.

Křesťanský domov mládeže Praha – rekonstrukce

Na Náměstí Míru v Praze provozujeme internát pro 130 studentek středních a vyšších odborných škol. Jako jeden z mála domovů mládeže zajišťujeme též víkendový provoz. Poskytujeme dívkám nejen zázemí pro jejich studium, ale také lidskou podporu pro jejich všestranný růst.

O víkendech a prázdninách slouží budova k ubytování návštěvníků Prahy.

Budova internátu potřebuje modernizaci, aby nadále mohla sloužit studentkám a návštěvníkům.

Předem děkujeme za vaše příspěvky.

Číslo účtu je 2001990850/201. Variabilní symbol 1910.

Arcibiskupské gymnázium Praha

Budova Arcibiskupského gymnázia byla postavena roku 1937 a patřila k nejmodernějším školám své doby. (současnost) Provozovatelem gymnázia je Arcibiskupství Pražské a budova patří naší kongregaci.

V současné době se připravuje rekonstrukce budovy, aby mohla lépe sloužit studentům.

Chcete-li přispět, můžete poslat dar na náš účet.

Číslo účtu je 2001990850/2010. Variabilní symbol 1905.

Křesťanský domov mládeže a Arcibiskupské gymnázium – zajištění stavby a ostatní související náklady

Pokud chcete podpořit rekonstrukci samotnou, aniž byste chtěli preferovat jedno nebo druhé zařízení, můžete využít níže uvedený variabilní symbol.

Děkujeme za každý váš dar, který nám umožní realizovat rekonstrukci jako celek. Bez nutných společných stavebních úprav by nebylo možné obnovit provoz ani jednoho zařízení.

Předem děkujeme za vaše příspěvky.

Číslo účtu je 2001990850/2010. Variabilní symbol 1937.

Naše provincie

Na několika místech naší republiky sloužíme v různých službách, které vám chceme představit.

Pokud chcete přispět našemu společenství a podpořit tak náš způsob života a činnost, které se věnujeme, můžete poslat dar na náš účet.

Číslo účtu je 2001990850/2010. Variabilní symbol 1905.


Modlitební podpora

Naše kongregace stojí na vytrvalosti a odvaze každé sestry k zasvěcenému životu. Prosíme vás o modlitby, aby nám Pán dával vše potřebné k naší službě, a abychom Ho nepřestávaly chválit svým životem.

Víme, že se modlíte a děkujeme vám za to!

Také my rády posloužíme modlitbou vám.