Modlitební podpora

Školské sestry sv. Františka Česká provincie

Žijeme modlitbou. Modlitba, která je společným časem s Pánem, tvoří podstatu našeho života. Čas na modlitbu je pro nás vzácnou dobou, při které realizujeme naše povolání žít s Pánem nablízko. V rámci modlitby svěřujeme Pánu své potřeby i potřeby celého světa. Pokud nás kontaktujete, rády Pánu předložíme i vaše úmysly. Těšíme se na modlitební spojení s vámi!

V provinciálním domě se každý den modlíme novénu k sestře Elišce Pretschnerové, jejíž přímluvě svěřujeme vaše prosby. Od roku 2001 probíhá její proces blahořečení.

Novéna k sestře Elišce

Všemohoucí a dobrý Bože,

Tvá služebnice sestra Eliška Pretschnerová celým svým životem naplňovala Evangelium našeho Pána Ježíše Krista.

Ani v těžkých podmínkách a okolnostech neztrácela víru, naději a lásku a prokazovala úctu každému člověku.

Dej nám milost následovat příklad jejího života, dopřej nám její blahořečení a na její přímluvu vyslyš prosbu, kterou Ti předkládáme.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.