Publikace a média

Filmy o SM Elišce

Místa kde žila a sloužila
Dokument Školských sester sv. Františka z roku 2004. Délka 15 min.
O jejím životě a smrti
Dokument z roku 1993 o životě a smrti sestry Elišky Pretschnerové je doplněn záběry ze zahájení procesu jejího blahořečení v Hradci králové 1. června 2001.
Délka filmu 50 min.
Z archivu
Z archivu sestry Elišky Pretschnerové.
Délka filmu 10 min.

Knihy o S.M. Elišce OSF

JAK JSME JI ZNALY I NEZNALY. OSOBNOST NAŠÍ SPOLUSESTRY SM ELIŠKY PRETSCHNEROVÉ OSF
autorka: SM Blažena Fabíková OSF 
Brožura – 57 stran.
Ke stažení ve formátu *pdf  294 kB.  
PŘIŠLA JSEM VÁM SLOUŽIT
Kniha o životě S. M. Elišky Pretschnerové OSF
autor: Petr Piťha 

Karmelitánské nakladatelství
Vydáno: 2008
NOVÉNA SE SLUŽEBNICÍ BOŽÍSESTROU ELIŠKOU PRETSCHNEROVOU OSF
autorka: S. M. Zdislava Nosková OSF  
Jiří Brauner – Kartuziánské nakladatelství v Brně
Vydáno: 2015