Komunita sester v mateřinci

Školské sestry sv. Františka Česká provincie
Provinční dům

Klášter v Praze Břevnově je provinčním domem – mateřincem Školských sester sv. Františka v České republice. Zde se sestry z různých míst setkávají, skládají sliby a obnovují je. V tomto domě žijí také naše starší sestry a vytváříme tak velkou a pestrou komunitu s různými úkoly a posláními. V současné době jsme největší komunitou v naší kongregaci a nejstarším sestrám jsou poskytovány služby ve spolupráci s Českou katolickou charitou v rámci Charitního domova Břevnov.

Formační dům

Od srpna 2019 spolu s námi zde prožívají svůj dvouletý formační čas novicky Bonaventura a Faustýna. Na jejich cestě povolání je doprovází sestra Anežka. Noviciát je časem skrytosti, blízkého setkání s Pánem, prohloubením svého rozhodnutí odpovědět na volání, které na začátku své cesty zaslechly. Každá z nich zde objevuje svou jedinečnost a dary, které jim Pán z lásky k nim a k dobru společenství dal.

Pestrost služeb

Sestry jsou zapojeny do různých služeb přímo v komunitě nebo mimo klášter. Kromě péče o starší sestry a vedení našeho řeholního společenství, se angažují v místní farnosti, při ubytování studentek, ve vedení Institutu františkánských studií, poskytováním psychoterapeutických služeb v Poradně na Petynce, ve službě nemocničního kaplana i vedením anonymní svépomocnou skupinu Sasa. Dvě sestry jsou pověřeny vedením zařízení, jejichž jsme zřizovately – Křesťanského domova mládeže a mateřské školy Zahrádka sv. Františka.


Střípky z našeho společného života…