Komunita sester na KDM

Sestry v této komunitě žijí v těsné blízkosti se studentkami v Křesťanském domově mládeže, kde také většina z nich pracuje především v oblasti výchovy. Jedna ze sester je ředitelkou Azylového domu Gloria.