Komunita sester na Lublaňské

Sestry v této komunitě žijí v těsné blízkosti se studentkami v Křesťanském domově mládeže, kde také většina z nich pracuje především v oblasti výchovy.