Komunita sester na Hoješíně

Komunita sester na Hoješíně má bohatou historii, která sahá až do roku 1958. V době komunismu sloužil jako Charitní domov pro starší sestry, od roku 2005 zde působí komunita sester, která se naplno věnuje pastorační a evangelizační činnosti. V této době klášter prochází rekonstrukcí, aby mohl příchozím návštěvníkům sloužit jako Dům sestry Elišky. Sestry tak navazují na odkaz a živou vzpomínku sestry Elišky Pretschnerové, která zde žila a sloužila spolusestrám v posledních letech svého života.

V současné době žijí v komunitě tři sestry, které podle svých darů jsou k dispozici všem, kdo k nim přichází a přijíždějí. Klášter, Dům sestry Elišky, otevírají lidem nejen v čase bohoslužeb, ale i pro různé duchovní aktivity a setkání, nabízejí prostor pro ztišení, odpočinek i duchovní obnovu jednotlivců i různých skupin. V okolních školách působí jako katechetky, věnují se starším lidem a maminkám, podporují rodiny a ty, kdo se připravují na přijetí svátostí.

Jedna ze sester působí v současné době v mezinárodní komunitě na Sicílii, kde poskytují duchovní podporu nemocným a jejich příbuzným, kteří je navštěvují v místní nemocnici.


Ze života z naší komunity…