Kaple Panny Marie Andělské

Školské sestry sv. Františka Česká provincie

Aktuální oznámení

Na základě nařízení vlády ze dne 20. 3. 2020 o zákazu návštěv v domovech pro seniory, jsou bohoslužby zrušeny nebo slouženy bez účasti veřejnosti. Nařízení vlády platí do odvolání.

Těšíme se na opětovné společné prožívání liturgie.

Bohoslužby

Pondělí - Pátek v 7.00 hod
Sobota v 8.00 hod
Neděle v 11.30 hod
 Moderovaná adorace pro mládež v pondělí od 19.00 - 20.00 hod. 
Vstup do kaple je z klášterní zahrady z ulice Na Petynce.

Všemohoucí, nejsvětější, nejvyšší a nejvznešenější Bože, všechno dobro, nejvyšší dobro, celé dobro, který jediný jsi dobrý, Tobě chceme vzdát všechnu chválu, všechnu slávu, veškerý dík, všechnu čest, veškeré dobrořečení a vše dobré. Staň se, staň se! Amen.

Sv. František z Assisi, Chvály před hodinkami

Střípky z historie kaple

Kaple Panny Marie Andělské je součástí kláštera Školských sester sv. Františka. Budova pro klášter byla pro kongregaci sester zakoupena 22. 4. 1922.

Kaple byla vysvěcena v roce 1925 a byla zasvěcena Panně Marii Andělské, podle jedné z prvních františkánských kaplí v Porciunkuly, s níž je spojena milost plnomockých odpustků daná papežem Honoriem III. sv. Františkovi z Assisi.

Po násilném přerušení činnosti sester a jejich odvozu do „internace“ v Krnově v roce 1950, byla budova kláštera včetně kaple zabrána. V padesátých letech v budově kláštera sídlil Obvodní úřad pro Prahu 6 a z kaple se stal Obvodní kulturní dům. Byly odvezeny všechny sochy a vybavení kaple. Stěny kaple byly pokryty hnědými deskami tlumícími zvuk. Z kaple se stalo nahrávací studio, které v šedesátých letech patřilo Československé televizi a Supraphonu. Dva dny po vstupu vojsk Varšavské armády zde 23. srpna 1968 vznikla improvizací píseň Modlitba pro Martu nazpívaná zpěvačkou Martou Kubišovou.

V roce 1981 v kapli vznikl Klub Petynka, kde se pořádali koncerty, který se zúčastnilo i 400 lidí. V klubu hrály muzikanti různých žánrů. V roce 1990 budova kláštera i s kaplí začala postupně navracet zpět Školským sestrám sv. Františka, činnost Klubu Petynka ukončil svou činnost až v roce 1994. V následujících letech sestry kaply rekonstruovaly. Většina vyvezeného vybavení včetně soch byly nalezeny v kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Liboci. Obnovenou kapli znovu vysvětil 1. května 1995 biskup František Lobkowicz. Bohoslužby v kapli jsou od té doby opět přístupné veřejnosti a patří pod správu římskokatolické farnosti Střešovice.