O nás

Jsme školské sestry františkánky…

…a zamilovaly jsme si život v Boží blízkosti, kterým odpovídáme na Jeho první zavolání. Naše první sestry se věnovaly výchově a vzdělání děvčat, dnes je naše působení daleko pestřejší – věnujeme se křesťanské formaci a výchově pro celkový rozvoj člověka.

Jsme poslány přinášet radostnou zvěst o Kristově lásce nejen skrze službu, kterou prokazujeme, ale zvláště modlitbou, příkladem života i svou pouhou přítomností.

Náš duchovní život

Patříme do františkánské rodiny, snažíme se proto následovat Krista v duchu svatého Františka z Assisi. Naše charisma vychází z myšlenky důvěrného spojení s Bohem uprostřed světa. Náš život je zakotven ve vztahu k Ježíši, se kterým se setkáváme v modlitbě, ve společenství, a také v naší službě.

Naše historie

Tak jako každá rodina, má i ta naše svůj příběh, historii, „rodokmen“.

Svůj původ odvozujeme od společenství vzniklého z františkánského charismatu Matky Františky Antonie Lamplové, v Grazu, Rakousku, roku 1843. Matka Hyacinta Magdalena Zahálková pokračovala v tomto duchovním odkazu v novém založení v Čechách roku 1888.

Naše komunity

Naše sesterské vztahy rozvíjíme při společné modlitbě, při sdílení, při práci i aktivním odpočinku.

V rámci České republiky momentálně žijeme v šesti komunitách, a to v Praze (2 komunity), v Brně, v Liberci, na Hoješíně a ve Slatiňanech.

Povolání

Věříme, že Bůh má dobrý plán s každým člověkem. Nalezení svého místa v životě přináší hluboký pokoj. Každou z nás si Pán povolal k dobrodružné cestě zasvěcení se Jemu. Jsme otevřené také těm, které Pán nově volá mezi nás.

Naše kongregace ve světě

Kromě České republiky působí naše kongregace v dalších osmi státech světa, a to v USA, v Itálii, na Slovensku, v Chile, v Indii, v Kazachstanu a v Kyrgystanu.

Přidružené sestry

Přidružené sestry jsou ženy, které se cítí být osloveny naším charismatem a mají na něm podíl životem ve světě a na svém místě. Pravidelně se schází, aby spolu strávily čas a duchovně se povzbudily. Podle svých možností podporují přidružené sestry naše komunity, a to jak duchovně, tak praktickou pomocí.