Naše služby

„Naším zvláštním posláním je sloužit potřebám bližních vyučováním a jinými službami podle potřeb doby. Věrné svému františkánskemu povolání v Církvi se zapojujeme do služeb, které reagují na potřeby místní církve a podporují křesťanský růst nás i našich bližních. Tyto služby děláme ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.“

Z konstitucí Školských sester sv. Františka