Františkánská cesta

 • Video pozvánka na obnovu!

  Video pozvánka na obnovu!

  Zveme vás zažít františkánské společenství, prožít hlouběji adventní čas a připravit se na vánoční svátky! Přihlásit se můžete do čtvrtka 9. 12. 2021. Pokračovat ve čtení “Video pozvánka na obnovu!”…Pokračovat ve čtení »
 • Chceme se s vámi podělit o dobrou zprávu!

  Chceme se s vámi podělit o dobrou zprávu!

  V listopadu si připomínáme společně s celou církví všechny svaté a všechny, kteří nás předešli. V našem společenství ještě zvlášť vzpomínáme na všechny zemřelé františkánského řádu. Během naší provinciální pouti jsme letos zvlášť vzpomínaly na …Pokračovat ve čtení »
 • To nejdůležitější!

  To nejdůležitější!

  Františkánská cesta – říjen 2021 Nejdůležitější v našem životě je Ježíš. Na začátku jsme každá z nás různým způsobem prožila osobní setkání s Ježíšem. Tato zkušenost v nás probudila touhu žít podobně jako On. Je …Pokračovat ve čtení »
 • Františkánská cesta – září 2021

  Františkánská cesta – září 2021

  Během tohoto školního roku vám chceme představit naše řeholní společenství, z čeho čerpáme a co je pro nás charakteristické. U jeho vzniku v roce 1843 v Grazu stála skupinka žen, které žily jako františkánské terciářky …Pokračovat ve čtení »

Sv. František z Assisi

Naše společenství patří do velké rodiny těch, kteří následují způsob života sv. Františka. Jako on chceme žít v osobní chudobě, prostým životním stylem, sloužit chudým a těm, kdo potřebují naší pomoc. Svou službou nechceme prosazovat sami sebe, ale vytvářet prostředí, ve kterém můžeme být plně pro druhé. Je nám blízká Františkova snaha o stálé obrácení, jeho opravdovost v modlitbě, při setkání s druhými, ve službě bratřím nebo kdekoliv se nacházel.

Sv. František, všude kde byl, se snažil vytvářet pokoj, usiloval o smíření a přál si zprostředkovat lidem odpuštění. Jeho kající způsob života je odkazem i výzvou našemu řeholnímu společenství. Rád naslouchal vnitřnímu hlasu Ježíše, vyhledával samotu, zakoušel mystické stavy až do té míry, že ho lidé nazývali „druhým Kristem“. I nám je blízká touha po bohatém vnitřním životě a vyhledáváme chvíle ztišení, samoty a osobního rozhovoru s Ježíšem formou různých druhů modlitby.