První sliby!

Naše novicky sestry Bonaventura a Faustýna složily v sobotu 14. srpna své první sliby. „Po dvouletém noviciátu došlo konečně ke chvíli, kdy jsme vyslovily před řeholní rodinou i před našimi vlastními blízkými znění řeholního slibu. Mše svatá, při níž byly…