Obnova slibů juniorek

V neděli 16. srpna 2020 obnovily v kapli Panny Marie Andělské v Praze své řeholní sliby sestry juniorky Antonína Bílková a Josefka Musilová. Našim sestrám vyprošujeme Boží požehnání do každého jejich dne a myslíme na ně s vděčností v modlitbách!