Školské sestry sv. Františka Česká provincie

 
 
   
 
  
  
  

        

   

            

   

Pokoj, dobro

a plnost Kristovy lásky a milosti!

      

   

Naše františkánská spiritualita se soustřeďuje v našem Pánu Ježíši Kristu: Ježíši v Evangeliu, Ježíši v Eucharistii, Ježíši ve všech našich bratřích a sestrách. Setkáváme se s ním zvláště ve svátostném životě Církve a radostech a bolestech našeho vlastního života i života těch, kterým sloužíme.

Konstituce Školských sester sv. Františka

 

  

Všemohoucí, věčný, spravedlivý a milosrdný Bože, dej nám ubohým, abychom kvůli tobě samotnému konaly to, co víme, že chceš, a vždy chtěly to, co se ti líbí, abychom vnitřně očištěny, vnitřně osvíceny a ohněm svatého Ducha zapáleny mohly jít ve šlépějích tvého milovaného Syna, našeho Pána Ježíše Krista, a jen tvou milostí mohly dojít k tobě, Nejvyšší, který v dokonalé Trojici a prosté Jednotě žiješ a kraluješ a jsi oslavován, Všemohoucí Bože, po všechny věky věků. Amen. 

       

Podle textu sv. Františka z Assisi